GIỚI THIỆU

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng:

- Đào tạo cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ bậc cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành xây dựng phục vụ nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh và quốc phòng.

- Nghiên cứu thực nghiệm khoa học - công....

Giới thiệu nhà trường

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 - CTC1 được thành lập theo Quyết định số 128/QĐ- TTg ngày 28/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở trường Trung học Xây dựng số 1 - Trường Kỹ thuật đầu tiên của ngành Xây dựng được thành lập theo Quyết định....

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1

Address:Đường Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Phone:(024) 62652636

BẢN ĐỒ